Friday, 29 July 2011

وحشتناک ترین تصادف در ایران جدا شدن سر از بدن

 یک تصادف وحشتناک که باعث قطع شدن سر یکی از سرنشینان می شودvideo

Sunday, 17 July 2011

جدی بگیرید دکتر استفان مارک

جدی بگیرید
Dr Stephen Mark treats terminal ill cancer patients by "un-orthodox" way and many patients recovered.
دکتر استفان مارک، بیمارهای سرطانی در مرحله آخر را با استفاده از روش های "نامتعارف" درمان کرده است و بسیاری از آنها بهبود یافتند
He believes on natural healing in the body against illnesses. See the article below.
او به درمان طبیعی درمقابل با بیماریها مغتقد است
EATING FRUIT... 

It's long but very informative
مطلب طولانی است اما بسیار مفید است 

We all think eating fruits means just buying fruits,
cutting it and just popping it into our mouths.
It's not as easy as you think.
It's important to know how and when to eat.
همه ما فکر میکنیم که خوردن میوه یعنی خرید میوه، پوست کندنش و فقط گذاشتنش توی دهان
به این سادگی که فکر میکنید نیست
بسیار مهم است که بدانیم چگونه و چه وقت باید میوه بخوریم  

What is the correct way of eating fruits?
راه صحیح خوردن میوه ها چیست؟ 

IT MEANS NOT EATING FRUITS AFTER YOUR MEALS! * FRUITS SHOULD BE EATEN ON AN EMPTY STOMACH.
این است که میوه ها را بعد از مصرف غذا نخورید
میوه ها باید زمانی خورده شوند که معده خالی است 

If you eat fruit like that, it will play a major role to detoxify your system,
supplying you with a great deal of energy for
weight loss and other life activities. 
اگر میوه ها را به آن صورت بخورید، نقش مهمی در مسموم کردن سیستم بدنتان خواهند داشت
بدنتان را با مقدار زیادی انرژی تامین میکنند
که این انرژی به جای مفید بودن باعث از دست دادن وزن و
کاهش قدرت برای انجام دیگر فعالیتهای زندگی میشود

FRUIT IS THE MOST IMPORTANT FOOD.
Let's say you eat two slices of bread and then a slice of fruit.The slice of fruit is ready to go straight through the stomach into the intestines,
but it is prevented from doing so.
 میوه مهم ترین خوراکهاست
برای مثال درنظر بگیرید که دو تکه نان و یک تکه میوه خورده اید
تکه میوه آماده است که مستقیما وارد معده تان و روده تان شود
اما به دلیل آن دو تکه نان، از ورود سریع آن به معده جلوگیری می شود   

In the meantime the whole meal rots and ferments
and turns to acid. The minute the fruit comes into
contact with the food in the stomach and digestive juices,
the entire mass of food begins to spoil....
در این بین همه غذا فاسد شده، تخمیر میشود و به اسید تبدیل میشود
به محض اینکه درون معده، میوه با غذا و آنزیمهای گوارشی 
تماس پیدا میکند، همه حجم غذا شروع به ازبین رفتن و فاسد شدن میکند  

So please eat your fruits on an empty stomach or
before your meals! You have heard people complaining — every time I eat watermelon I burp,
when I eat durian my stomach bloats up,
when I eat a banana I feel like running to the toilet, etc — actually all this will not arise if you eat the fruit on an empty stomach. The fruit mixes with the putrefying other food and produces gas and hence you will bloat!
پس لطفا میوه های خود را زمانی مصرف کنید که معده تان خالی است
و یا قبل از خوردن وعده های غذاییتان میل کنید
شما بارها شنیده اید که بسیاری شکایت میکنند که
هر زمان که هنوانه میخورم، غذا بالا می آید، و یا هر زمان که میوه درخت قهوه سودانی را می خورم معده ام نفخ میکند، زمانی که موز میخورم همش حس اینکه باید فورا به دستشویی بروم را دارم و غیره- در حقیقیت همه اینها اتفاق نخواهند افتاد اگر میوه را زمانی بخورید
که معده تان خالی است. میوه ها با غذای فاسد شده ترکیب میشوند
و گاز تولید میکنند و درنتیجه شما بالا می آورید
   Graying hair, balding, nervous outburst, and dark circles under the eyes all these will NOT happen
if you take fruits on an empty stomach.
سفیدی مو، تاس شدن، عصبانیت و گودی های سیاه زیر چشم،
همه شان اتفاق نخواهند افتاد اگر با معده خالی میوه میل کنید  

There is no such thing as some fruits, like orange
and lemon are acidic, because all fruits become
alkaline in our body, according to Dr. Herbert Shelton
who did research on this matter. If you have mastered the correct way of eating fruits, you have the Secret of beauty, longevity, health, energy, happiness and normal weight.
با توجه به تحقیقات دکتر هربرت شلتون، بایستی بدانیم که چنین
موضوعی صحیح نیست که بعضی از میوه ها مانند پرتقال، نارنج
و لیمو خودشان اسیدی هستند. چرا که همه میوه ها در بدن قلیایی میشوند
اگر شما روش صحیح میوه خوردن را کاملا بیاموزید
شما به راز زیبایی، عمر طولانی، سلامت، انرژی، شادابی
و وزن طبیعی دست پیدا خواهید کرد،    

When you need to drink fruit juice - drink only fresh fruit juice, NOT from the cans.
Don't even drink juice that has been heated up.
Don't eat cooked fruits because you don't get the nutrients
at all. You only get to taste.
Cooking destroys all the vitamins.
زمانی که نیاز دارید که آب میوه بنوشید- فقط آب میوه تازه بنوشید نه آب میوه کنسروها. حتی آب میوه هایی که بسیار سفت هستند را ننوشید
میوه های پخته شده را نخورید چرا که هرگز ماده مغذی میوه ها را دریافت نخواهید کرد
تنها مزه شان را دریافت میکند
پختن، تمام ویتامین ها را از بین میبرد   

But eating a whole fruit is better than drinking the juice.
If you should drink the juice, drink it mouthful by mouthful slowly, because you must let it mix with your saliva
before swallowing it. You can go on a 3-day fruit fast to cleanse your body. Just eat fruits and drink fruit juice throughout the 3 days and you will be surprised
when your friends tell you how radiant you look!
اما به هرحال خوردن میوه کامل بهتر از نوشیدن آب آن است
اگر باید آب میوه بنوشید طوری بنوشید که دهانتان پر شود و
آن را آرام آرام غورت دهید
چرا که باید اجازه دهید که آب میوه با بزاق دهانتان قبل از غورت دادن آن کاملا ترکیب شود
میتوانید برای پاکسازی بدنتان 3 روز روزه ی میوه بگیرید
به مدت 3 روز فقط میوه بخورید
و در آخر متعجب میشوید از اینکه دوستانتان به شما میگویند که چقدر پوستتان درخشان و صاف شده است  

KIWI: Tiny but mighty.
This is a good source of potassium, magnesium,
vitamin E & fiber.
Its vitamin C content is twice that of an orange.
کیوی: میوه کوچک اما بسیار مقوی
این میوه منبع خوبی از پتاسیم، منیزیم، ویتامین ای و فیبر است
حجم ویتامین سی این میوه دوبرابر حجم ویتامین سی پرتقال است   

APPLE: An apple a day keeps the doctor away?
Although
an apple has a low vitamin C content, it has antioxidants
& flavonoids which enhances the activity of vitamin C thereby helping to lower the risks of colon cancer,
heart attack & stroke. 
سیب: روزانه خوردن یک سیب، دکتر را از شما دور میکند
اگرچه سیب مقدار کمی ویتامین سی دارد، اما دارای آنتی اکسیدانها و فلاونهاست (ماده شیمیایی بیرنگ و متبلور) که هر دوی اینها فعالیت ویتامین سی در بدن را زیاد کرده و تسهیل می بخشند و درنتیجه ریسک مبتلا شدن به سرطان روده، حملات قلبی و سکته کاهش پیدا میکند    

STRAWBERRY: Protective Fruit.
Strawberries have the highest total antioxidant power
among major fruits & protect the body from cancer-
causing, blood vessel-clogging free radicals.
توت فرنگی: میوه محافظ
توت فرنگی بالاترین قدرت اکسیدانها را در میان اکثر میوه ها دارد
و از بدن در برابر ابتلا به سرطان،
گرفتگی رگها و رادیکالهای آزاد محافظت میکند  

ORANGE : Sweetest medicine.
Taking 2-4 oranges a day may help keep colds away,
lower cholesterol, prevent & dissolve kidney stones
as well as lessens the risk of colon cancer.
پرتقال: دارویی شیرین
مصرف روزانه 2 تا 4 عدد پرتقال جلوی سرماخوردگی را میگیرد 
کلسترول را کم میکند
از ایجاد سنگ در بدن جلوگیری کرده و یا سنگهای موجود در بدن را
از بین میبرد و همچنین ریسک ابتلا به سرطان روده را کاهش میدهد

WATERMELON: Coolest thirst quencher.
Composed of 92% water, it is also packed with a giant dose
 of glutathione, which helps boost our immune system.
They are also a key source of lycopene — the cancer
fighting oxidant. Other nutrients found in watermelon
are vitamin C & Potassium.
هندوانه: بهترین تسکین دهنده تشنگی
از 92% آب تشکیل شده است
همچنین حاوی بالاترین دوز گلاتاتیون است که
به بالارفتن سیستم دفاعی بدن کمک میکند
همچنین آنها اصلی ترین منبع لیکوپین هستند که اکسیدانی برای مبارزه با سرطان است
  دیگر مواد مغذی موجود در هندوانه ویتامین سی و پتاسیم هستند

PAPAYA: Top awards for vitamin C.
They are the clear winners for their high vitamin C content.. 
It is rich in carotene; this is good for your eyes.
 عنبه (انبه): نشان بالاترین برای ویتامین سی
آنها بهترین برندگان برای داشتن بالاترین میزان ویتامین سی هستند
این میوه سرشار از کاروتین است که حاوی ویتامین آ بوده
و برای چشم ها مفید میباشند

Drinking Cold water after a meal = Cancer!
Can u believe this??
It is nice to have a cup of cold drink after a meal.
However, the cold water will solidify the oily stuff that
you have just consumed. It will slow down the digestion... Once this 'sludge' reacts with the acid, it will break down
and be absorbed by the intestine faster than the solid food.
It will line the intestine. Very soon, this will turn into fats
and lead to cancer.
It is best to drink hot soup or warm water after a meal. 
نوشیدن آب سرد بعد از غذا = سرطان
میتوانید باور کنید؟
شاید نوشیدن یک لیوان آب سرد بعد از غذا، بسیار لذت بخش است
اما آب سرد مواد روغنی که در آن لحظه مصرف کرده اید را سفت میکند
روند هضم غذا را کند میکند
زمانی که این رسوبها با اسید واکنش نشان میدهند و شکسته میشوند
و سریعتر از غذاهای جامد، توسط روده جذب میشوند
بسیار سریع این امر موجب چاقی و سپس سرطان میشود
بهتر این است که بعد از غذا، سوپ گرم و یا آب ولرم مصرف کنید   


A serious note about heart attacks
متنی مهم در مورد حملات قلبی
 HEART ATTACK PROCEDURE': (THIS IS NOT A JOKE!) (
مراحل حملات قلبی (این یک شوخی نیست
women should know that not every heart attack symptom
 is going to be the left arm hurting.
Be aware of intense pain in the jaw line.
You may never have the first chest pain during the course
of a heart attack. Nausea and intense sweating are also common symptoms. Sixty percent of people who have
a heart attack while they are asleep do not wake up.
Pain in the jaw can wake you from a sound sleep.
Let's be careful and be aware. The more we know
the better chance we could survive.
 خانمها باید بدانند که تنها نشانه حمله قلبی، احساس درد در
بازوی چپ نمیباشد
به درد شدید در ناحیه فک و آرواره بسیار توجه کنید
هرگز اولین درد در ناحیه قفسه سینه را در هنگام حمله قلبی نخواهید داشت
حالت تهوع و عرق کردن شدید از نشانه های معمول است
تقریبا60 درصد مردم که دچار حمله قلبی در خواب شدند
دیگر هرگز بیدار نشدند
درد آرواره ممکن است شما را از خوابی آرام بیدار کند
بهتر است مراقب باشید و آگاه
هرچقدر بیشتر بدانیم، شانس بیشتری برای نجات یافتن داریم 

A cardiologist says if everyone who gets this mail sends
 it to 10 people, you can be sure that we'll save at least
 one life. 
یک متخصص قلب میگوید که هرکسی که این ایمیل را دریافت کرد
اگر آن را برای 10 نفر بفرستد میتوانیم بگوییم که
حداقل جان یک نفر را نجات داده است

Sunday, 10 July 2011

تسلیت رفسنجانی‌ جنایتگر به یک جنایتگر دیگر علی‌ فلاحیان شاه‌کلید» قتل‌های زنجیره‌ایپیام تسلیت «عالیجناب سرخ‌پوش» به «شاه‌کلید» قتل‌های زنجیره‌ای
تسلیت یکی از متهمان ترورهای خارج از کشور در سال‌های دهه ۷۰ به متهم دیگر شاید از چشم بسیاری از رسانه‌ها پنهان بماند. هاشمی رفسنجانی امروز در سایت خود، پیام تسلیت به علی فلاحیان را منتشر کرده است.
هاشمی رفسنجانی که بارها تاکید کرده بود امور وزارت اطلاعات در دوران ریاست جمهوری‌اش با هماهنگی میان او و وزیرش انجام شده بود، امروز در پیامی، درگذشت مادر وزیر اِطلاعاتش را تسلیت گفت.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای فلاحیان
درگذشت واده مکرمه سرکار خانم رجایی موجب تاسف و تاثر خاطر گردید.
مصیبت وارده را تسلیت گفته از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مومنه غفران الهی و برای بازماندگان بویژه جنابعالی صبر و اجر مسالت می‌کنم.
لازم به ذکر است که هم هاشمی رفسنجانی و هم فلاحیان در کانادا و تعدادی از کشورهای دیگر جهان تحت تعقیب هستند و ورودشان غیر قانون است.
http://www.khodnevis.org/index.php?news=13586

سندی از دزدی و چپاول سپاه پاسداران

گ،بنده این عکس را برای شما ارسال می کنم که ببینید شرکت مخابرات  گلستان  را که سپاه پاسداران خریده چه طوری املاک آن را به  مفت صاحب شده و دارد می فروشد .
لطفا این عکس را به مردم نشان دهید تا همه بفهمند چه دزد ها یی بر آنها حکومت می کنندیک توضیح بدهم در مورد این عکس ،در قسمت شماره 3 مزایده نوشته :گرگان - خرگوش تپه  مقابل منتهی علیه دانشگاه آزاد، این ملک اهدایی بوده و در سالیان قبل فردی از اهالی  خرگوش تپه این ملک را به مخابرات گرگان داده که در آنجا مرکز مخابراتی بر پا کنند ولی مخابرات ( سپاه )ملک اهدایی را می فروشند


Tuesday, 5 July 2011

نابودی یک اثر ملی دیگر مدرسه تاریخی حافظریزش سقف و دیوار مدرسه تاریخی حافظ که در سال 1384 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده به حدی است که گمان می‌رود عمر این مدرسه که قدمت آن به پهلوی اول بر می‌گردد چندان طولانی نباشد.
به گزارش رسانه های ایران ، قرار است به جای این مدرسه در قلب بازار تهران، مجتمع تجاری ساخته شود.
در سال 1383 این ملک که از گذشته جزو موقوفات امامزاده زید بازار بوده و اسناد آن به وزارت فرهنگ وقت و وزارت آموزش و پرورش بعدی منتقل شده بود، از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران به آقای «الف» و شرکا فروخته شد. اکنون بعد از گذشت چند سال از ثبت آن در فهرست آثار تاریخی، در شرایط بسیار نابه‌سامانی به سر می‌برد به گونه‌ای که برخی عوامل مالک جدید در محل حاضر شده و اجازه ورود هیچ‌کس را به محل نمی‌دهند.
هر‌چند که مسوولان سازمان اوقاف و امور خیریه بر این باور هستند که فروش زمین مدرسه حافظ به آقای «الف» و شرکایش موقوفه خواری و این انتقال مالکیت از اساس غیر شرعی است، اما جدا از فروش این زمین که از موقوفه‌های امامزاده زید بازار بوده و به قیمتی بسیار ارزان‌تر از آنچه باید به فروش رسیده است‌ شواهد امر حاکی از آن است که این مدرسه در آستانه تخریب کامل قرار گرفته و سقف‌ها و دیوارهای آن در حال ریزش است به گونه‌ای که حتی ماموران به کار گرفته شده توسط این خریدار نیز از رفتن به داخل ساختمان مدرسه تاریخی حافظ به دلیل خطر ریزش دیوارها و سقف خودداری می‌کنند!
شنیده‌ها حاکی از آن است که چون مشکل ثبت این مدرسه تاریخی و مشکلات موقوفی آن امکان تغییر کاربری این مدرسه به ساختمان تجاری را به این سرمایه‌گذار نمی‌دهد، افرادی ناودان‌های ساختمان را بسته‌اند و همین موضوع باعث شده تا ریزش سقف در برخی از بخش‌های این مدرسه شدت پیدا کند.

Tuesday, 28 June 2011

سوال از آقای بنی‌صدر چرا این افشاگری شما بعد از جریان جنبش سبز شروع شده در این ۲۸ سال کجا بودید

سوال اینجاست چرا ایشان وقتی‌ از ایران خارج شد این همه افشاگری را نکرد، بعد از جریان جنبش سبز به این فکر افتاده بوی کباب میاد آقای بنی‌صدر